ZNAMENITOSTI BARA

STARI GRAD BAR | ISLAMSKI CENTAR U BARU | STARA MASLINA

 

Polazak: 18:00 sati

Stari Bar: od 18:15 do 19:30 sati

Islamski Centar u Baru: od 19:30 do 20:00 sati

Stara maslina: od 20:10: do 20:30

Cijena: 9 eura

U cijenu je uračunat prijevoz od apartmana do navedenih mjesta, ulaznica u Stari Grad Bar, usluge vodiča i povratak do apartmana.

 

STARI GRAD BAR: Stari Bar je grad koji je nekada imao 3.500 stanovnika, danas se naziva gradom duhova. Imaćete priliku da obiđete ovo bogato arheološko nalazište, na čijoj obnovi se već godinama radi. Potrebno je samo malo mašte da oživite ovaj grad. Možete vidjeti ostatke mletačkih palata, turkog kupatila i sat-kule, kao i akvadukt, zatim ostatke pravoslavnih i katoličkih crkava. Kada se poponemo na Citadelu, iza Starog grada ćemo moći da  vidimo dolinu obraslu maslinama i padine Rumije. Kada se spustimo niže ka centralnom dijelu grada, naići ćemo na plato sa kojeg se pruža pogled na novi dio Bara i luku. Prije nego napustimo Stari Bar, proći ćemo pored stare turske shat-kule. Ovdje je vrijeme stalo, ali eksperti rade na tome da Stari Bar probude iz dubokog sna.

ISLAMSKI CENTAR U BARU: Monumentalni objekat, Islamski kulturni centar Bar sa džamijom Selimijom, najveća građevina ove vrste u Crnoj Gori i jedna od najvećih na Balkanu.

STARA MASLINA: Neizostavni dio Crne Gore, a posebno juga, su čuvene masline. Nekada se na ovim prostorima ni jedan mornar nije mogao oženiti ukoliko ne posadi određeni broj stabala masline. Zahvaljujući ovom običaju crnogorsko primorje danas broji oko 500 000 stabala maslina. U blizini Starog Bara nalazi se mjesto na kome raste jedna od tri najstarije masline na svijetu, stara preko 2.000 godina. Ova stara maslina i dalje daje plodove.

NajOdmor je turistički tim, sačinjen od obučenih i edukovanih ljudi, koji imaju za cilj da Vam obezbjede odmor kakav ste oduvijek željeli.

Tim NajOdmora je savršeno uvezan i rasprostranjen u BiH i Crnoj Gori, te je najpoželjniji partner ljetovanja na crnogorskom primorju punih sedam godina. To dokazuje broj turista, koji nam svake godine ukazuje povjerenje.

Turistički tim