PRVI MAJ 2017

PRVI MAJ 2017

Prvi maj 2017

 

Autobus pun nasmijanih i sretnih ljudi krenuo je i u ove godine u dogovoreno vrijeme iz Sarajeva. Loše vrijeme koje je dan prije pogodilo Sarajevo nije spriječio 52. ljudi da krenu na more. Dolazak u jutarnjim satima, nagovještavao je sunčan i lijep dan u Baru i Ulcinju, bilo je to iznenađujuće za sve. Prvi dan su naši putnici proveli  šetajući obalom i obilazili grad Bar, kao i Malu plaže i Starog grada Ulcinja. Drugi dan smo posjetili Budvu i proveli u njoj tri sata. Sunčano i toplo vrijeme smo iskoristili u najljepšim baštama Starog grada u Budvi. Također, na vidikovcu koji gleda na Sveti Stefan smo iskoristili vrijeme da se uslikamo. U Sarajevu smo bili u utorak, u jutarnjim satima. Odmor, opuštena atmosfera i uspomene su krasile ovo putovanje u organizaciji NajOdmora.
[wpdevart_youtube]uUENIVqoDCg[/wpdevart_youtube]

 

Ulcinjski gusari

Ulcinjski gusari

Ulcinjski gusari

 

GUSARI, demonstracija jedne flote pred Alžirom s povješanim berberskim gusarima, gravura iz knjige P. Dana Historie van Barbaryen

Na Jadranu je uvijek gusario ko je mogao. Gusarenje na ivici piraterije je običaj, ono što se radi na moru, usanza del mare. Gusarenje se uz redovnu trgovinu, smatralo za izdašno vrelo dohodaka i bogaćenja, pa se posvuda prakticiralo kao kakva norma. Pomorska trgovina donosi izvjestan prosperitet, dok samo privilegovana i krijumčarska može donijeti veliku akumulaciju i blagostanje.

U Evropi je do 17. v. gusarstvo poziv kao i svaki drugi; tim pozivom se manje-više mogao baviti svaki čovjek utoliko prije što mu on nije narušavao ugled. čak su i mornarice velikih zemalja ponekad pribjegavale gusarenju. Za otimanje tuđega svako je bio ovlašćen.

Pravi zamah dobija 1417. g. osmanskim osvajanjem Valone. Gusari su bili privučeni izobiljem prometa na Jadranu: žito, ulje iz Apulije i Romanje, meso, dalmatinski sirevi, da ne govorimo o brodovima koji obezbjeđuju dalek i prebogat izvoz i uvoz Venecije. A ona nikada nije imala osobitih skrupula da se obogati na krijumčarenoj robi.

Nakon bitke kod Lepanta kapudan-paša Imperije je postao Uludž Alija (Kilič Ali), najveći pomorski kapetan Alžira i Osmanske imperije poslije Hajredin-paše Barbarose. On je znao kvalitet ulcinjskih pomoraca, pa im je nakon osmanskog osvajanja Ulcinja 1571. godine pomogao da se organizuju, nabave potrebne brodove i započnu gusarenje, te ih pojačao sa nekoliko stotina svojih prekaljenih boraca. Svjesni svojih mogućnosti Ulcinjani su u početku imali laku flotu s kojom se moglo operisati na Jadranu i istovremeno izbjegavati borbu sa teško naoružanim brodovima većih država.

Ti smjeli gusari su iz ulcinjske luke isplovljavali pod berberskom zastavom, pa su ih susjedi, dugo smatrali Berberima. Nema ni jedne luke ili obale katoličkih država koje ne vrebaju berberski gusari. U Italiji se nekome ko polazi na more krajem 16. v. govorilo: “Neka te Gospod čuva od tripolitanskih galija.

Porti je to odgovaralo. Jer, gusari se nijesu plaćali iz državnog budžeta već su se sami održavali od pljačke blaga i prodaje robova. Njihova hrabrost je velika i mnogo puta je sultanu donosila zapanjujuće pobjede.

Iako su mletačke galije bile jače kao brodovi, snadbjevene dobrim topovima, gusari su bez teškoća mogli doploviti na domak Venecije jer su se držali italijanske obale koja nije imala mnogo pogodnih pristaništa da primi mletačke galije. No, ni na istočnoj obali Jadrana nije bilo lako ploviti: u Veneciji su u jesen 1580. g. računali da je u ruke Berbera samo za mjesec dana oko Kotora palo 25 lađa!

Jedan mletački agent 1580. godine ističe da čitavo Kraljevstvo uznemiravaju razbojnici, a da su zaprečioci drumova gospodari Apulije i posebno Kalabrije. Ko je htio da izbjegne te opasne puteve morao je da rizikuje da padne u šake gusarima koji su tada harali do rimskih obala na Jadranu. To čine i Francuzi, a posebno malteški vitezovi.

Jedan mletački izvještaj iz 1583. g. ukazuje na pogoršanje stanja na Jadranu: Odskora, posebno otkako su obale Apulije opremljene osmatračnicama i dobrom artiljerijom koja štiti obalu, a jedno vrijeme i brodove koji su uspjeli da pobjegnu pod zaštitu njihovih topova, gusari su svoje napade pomjerili ka sjeveru i uspjeli da preplave zaliv. Tu čine kratke i učestale prepade koji im omogućavaju da zavaraju nadgledanje galija”.

U trgovinu do Drača, Valone i Apulije, kao i u Aleksandriju, Mlečani su išli pod oružjem i sa vojnicima na palubi. Sigurnost na moru Dubrovčani su kupovali redovnim slanjem darova kapudan-pašama i albanskim reisovima. Ali, ni to nije bila čvrsta garancija. Zato se u ugovorima Dubrovčana često naglašava element rizika, a ponekad se pominje i šteta koja bi u Albaniji mogla nastupiti od Ulcinjana ili od Berbera iz Ulcinja.

Dubrovčani, inače, nikada nijesu imali jaku ratnu mornaricu kojom bi osigurali plovidbu svojih trgovačkih brodova, ali su kod njih zato postojali posebni zakonski propisi koji su određivali da trgovački brodovi moraju ploviti zajedno u tzv. konzervi, zbog bolje zajedničke upotrebe brodske artiljerije u slučaju gusarskog napada. Zbog krajnje nesigurnosti plovidbe na južnom Jadranu, posebno poslije pojave gusara koje su organizovali malteški vitezovi, Mlečani su se 1588. g. odlučili da ulože velika sredstva za izgradnju splitske skele.

Gusarstvo podstiče i trgovina; nema trgovačkih lađa, nema gusara. A od kraja 16. v. Venecija i Dubrovnik se povlače na jadranske rute. Venecija je protiv gusara morala da vodi razuđeni rat, uvijek iznova, ali i da ih koristi. U jednoj mletačkoj studiji se navodi da štete od gusarenja dostižu 36 odsto vrijednosti tereta koji se prevozi. Poslije 1600. g. alžirsko gusarenje, tehnički potpuno obnovljeno, izliva se na Atlantski okean. Ulcinjanima ostaje Jadran i dio Mediterana.

Mletački providur Molin piše 1602. g. da se uistinu može reći da su gusari iz Ulcinja postali nepodnošljivi. Godinu kasnije nalazimo ih na sjeveru Jadrana gdje pljačkaju Brionsko otočje. Zapovjednik Jadrana Bernardo Venijer je 1605. g. dobio zadatak da s četiri galije otplovi u albanske vode i onemogući neke berberske lađe „jer mnogo ometaju brodarenje po moru.

Ulcinjani ometaju pomorstvo nepodnošljivom smionošću, pišu mletački providuri tokom Kandijskog rata. Ulcinjani su najviše straha zadavali italijanskim primorskim gradovima; nazivali su se i bič Apulije i Sicilije. Tamo su pljačkali bogate vile, vlasnike zarobljavali i kao robove prodavali Turcima. Dolazili su do velikog plijena robe i robova, a kasnije su tražili visoku otkupninu.

Naročitu aktivnost ulcinjski gusari su razvili 1665. i 1666. g. kada je protiv njihovih flotila mobilizirana cijela obala od Boke do Kvarnera.
Gusari su se obogatili svojim akcijama, pa je praktično svo bogatstvo bilo u njihovim rukama. Sandžak-beg im čak šalje novac da podmire troškove na gusarskim akcijama. Oni su u svojoj luci, u Ulcinju, dijelili zaplijenjenu čoju služeći se veslom kao mjerom za dužinu.
Tokom gotovo čitavog mletačkog gospodstva redaju se sukobi, pravi mali ratovi između Ulcinjana i Peraštana, što ih izazivaju čas jedni, čas drugi. čak se i na Porti raspravljalo o tim sukobima. Peraštani nijesu željeli da im ulcinjski pomorci i trgovci preuzmu monopol na albanskom izvoznom tržištu koji im je od 1540. g. donosio veliku dobit. Oslobođeni svakog poreza Peraštani, ti rođeni pomorci, su imali obavezu da se bore protiv ulcinjskih gusara i da obezbjeđuju policijski nadzor Bokokotorskog zaliva. Mletačka vlast je podupirala hajdučke akcije (uskoke), naoružavala ih i opskrbljivala potrebnom logistikom, a većinu njihovih prijestupa kažnjavala blago.

Gubitkom Herceg-Novog, 1687. godine, vojno-strateški značaj Ulcinja i susjednog Bara za Osmansku imperiju postaje sve veći. Regionalna i centralna vlast preduzimaju niz mjera kojima će ojačati položaj ovih gradova i učiniti efikasnijim njihovu ulogu. Tim prije što Mlečani svim sredstvima nastoje dograbiti ta gusarska skloništa.
činjenica je da su gubici koje su prouzrokovali ulcinjski gusari, imali nesumnjivo veliku ulogu u postepenom slabljenju njene moći, pa nakon Kandijskog, i posebno Morejskog rata, Venecija odlučno zahtjeva od Porte da spriječi gusarenje Ulcinjana.

I Osmanlije od kraja 17. v., zbog stalnih gubitaka u srednjoj Evropi, napuštaju osvajačku politiku. Ratovi su postali skupi i to je dovodilo do povećanja poreza, neplaćenih isporuka, bankrota i recesije. Imperija je naučila nešto od Venecije: za nju je vještina mira predstavljala golu egzistenciju, dok su napori rata otrov koji donosi uništenje. Stoga je u decembru 1706. g., Visoka Porta naredila kadijama u Ulcinju, Draču i Valoni da ne dozvole komandantima tvrđava da podržavaju gusare Alžira, Tunisa i Tripolija. Ako to ne učine, oni se trebaju ne samo smjeniti sa funkcije, već i oštro kazniti, navodi se u dekretu sultana Ahmeda III.

Do početka Drugog morejskog rata opšta nesigurnost vlada na Jadranskom moru. Venecija je 1710. g. ponovo energično intervenisala u Istanbulu zbog ulcinjskog gusarstva, ali je Porta odgovorila bailu da se ulcinjske lađe nikako ne mogu spaliti, jer su to, ipak, njene pogranične oružane snage.
Oni terorišu po Jadranu, piše 1718. g. francuski konzul u Draču žoze Isnar i ističe da ulcinjski gusari ne poštuju ni sultana ni bilo koju drugu vlast na svijetu! Njihove akcije su takvih razmjera da su uticale ne samo na promet u Jadranskom moru, nego i na Mediteranu, navodili su diplomatski predstavnici Francuske.
No, nakon Požarevačkog ugovora Osmanlije nijesu više smatrale Mlečane silom ili opasnošću. Naprotiv, imali su potrebu za njima i bili posvećeni poštovanju potpisanog mirovnog ugovora u kojem se navodilo da se zabranjuje piraterija Alžircima, Tunižanima, Tripolitancima i Ulcinjanima, kao i gradnja brodova za vršenje gusarstva.
Porta je stoga bila neumoljiva: krajem 1719. g. sultan Ahmed III je naredio skadarskom paši da spali neke ulcinjske gusarice koje su na dračkom pristaništu spriječavale slobodu trgovačkog prometa francuskim, engleskim, njemačkim, mletačkim, holandskim i dubrovačkim brodovima.
Tridesetih godina 18. v. izdato je niz fermana koji polaze od osmansko-mletačkog ugovora iz 1718. g. kojim se predviđa oduzimanje brodova Ulcinjanima, naknada za pričinjenu štetu, kažnjavanje i slično. Ali, nije uopšte bilo lako odvratiti od starog načina ponašanja i djelovanja ulcinjske age. Tokom čitavog tog vijeka zabilježene su sporadične zajedničke akcije gusara, tada već pirata iz Ulcinja i Tripolija, ali i oštrije mjere centralnih vlasti.

Zadnju veliku akciju u međunarodnim okvirima ulcinjski pirati, pod komandom reisa Uručija, izveli su 1798. g. Zarobili su jedan francuski brod na kojem su bili ugledne ličnosti: brigadni general Poatve i pukovnik artiljerije Å arbonel. Predali su ih, uz nagradu, Ali-paši Tepeleni, koji ih je zatim oslobodio.

Od početka 1808. g. afrički gusari ponovo postaju aktivni na Jadranu i plijene više brodova pod austrijskom zastavom i njihove terete, dok slične akcije preduzimaju i Francuzi. Napoleon je želio ojačati svoj položaj na Jadranu, čemu su se protivile Rusija, Engleska i Austrija. Ponovo se snažno razvija gusarstvo, podstaknuto upravo od tih zemalja, što dovodi do opšte nesigurnosti svake trgovine na Jadranu. Tek će vojni poraz Napoleonove Francuske, Bečki kongres 1815. godine i odlazak Engleza sa Visa u julu te godine označiti kraj gusarenja na ovom moru.

Ulcinj- grad Servantesa i Don Kihota

Ulcinj- grad Servantesa i Don Kihota

Ulcinj- grad Servantesa i Don Kihota

 

I zapisi i narodno predanje se slažu da je slavni španski pisac Miguel de Servantes u svojoj mladosti bio rob ulcinjskih gusara. Å tovise, i njegovo znamenito djelo Don Kihot, dovodi se u vezu sa zatočeništvom u Ulcinju.
Neki istraživači su u Dulčineji od Toboza, glavnoj junakinji romana, prepoznali Ulcinjanku. Jer,Don Kihot je nastao poslije Servantesovog robovanja u Starom gradu, koji se u romanskim državama, kako tada tako i danas, naziva Dulcinjo. Znači li to, dakle, da je Dulčineja drugo ime za Ulcinjanku? Narodno predanje pominje izvjesnog Serveta, čija se sudbina, ali i osnova imena, poklapa sa Servantesovim.

Čežnja kroz mnoge tekstove odvešće nas do saznanja da je 24-orogodišnji Servantes dopao robije jednog dana 1575. godine kada su tri ulcinjska leuta pod komandom strašnog kapetana Arnauta Mamija (brzi gusarski čamci) napali neku špansku fregatu u Sredozemnom moru. U krvavom obračunu, gusari su savladali ratoborne Špance i brod sa zarobljenicima dovezli u svoju luku. Među zarobljenicima je pronađen i jedan sa posebnom preporukom španskog kralja. To je značilo da se radi o vrijednom robu, za koga je, prema procjeni vlasnika, trebalo uzeti dosta zlata.

Mještani su ga nazvali Servet, što je, zanimljivo, osnovica imena kasnije slavnog Španca. Njegovo ponašanje se pratilo sa posebnom pažnjom. Ovaj bi rob, primijetili su Starograđani, do kasno u noć ostajao budan u svojoj ćeliji, stalno nešto razmišljao i zapisivao. Danju je, interesantno, uvijek pjevao, pa su djevojke često izlazile na prozore da ga slušaju. Jednoj djevojci, kaže predanje, to nije bilo dovoljno, pa je svaki put kada bi rob Servet pošao u šetnju dozvoljenim stazama, išla za njim. I tako se rodila ljubav između mještanke i nepoznatog roba. Nakon nekoliko godina, jedan je stranac donio mnoštvo novaca i oslobodio roba, koji je sa sobom poveo i lijepu Starograđanku.

Po jednoj drugoj predaji, vlasnik je Miguela odveo u Alžir, odnosno u Berberiju, sa kojima su Ulcinjani imali bliske veze. Kupio ga je jedan od najsvirepijih tamošnjih glavara, izvjesni Hasan-aga. Odatle je Servantes uspio da se izvuče zahvaljujući španskim fratrima koji su otkupljivali zemljake zarobljene po Mediteranu. Za Miguela su morali da izbroje 500 zlatnih talira i tako je on, kako se navodi, poslije pet godina teškog robovanja, stupio na špansku zemlju. Nakon toga će uslijediti Don Kihot i priča o Dulčineji, odnosno Ulcinjanki.

Nepobitna je činjenica da se prije nego što je oslobođen u septembru 1580. g. i krenuo za Španiju Servantes branio od optužbi da je sarađivao sa berberskim gusarima. Možda je sa njima došao do Ulcinja ili je od njih ili drugih zarobljenika slušao priče o luci Dolcinjo, sa druge strane mora.

Ova priča ili legenda ovjekovječila je ime Ulcinja.

Tri vjere pod krošnjom Stare masline u Baru

Tri vjere pod krošnjom Stare masline u Baru

Tri vjere pod krošnjom Stare masline u Baru

 

Spomenik prirode, ujedno i zaštitni znak Bara te jedan od njegovih simbola, Stara maslina na Mirovici ovih je dana dobila i službenu potvrdu da je najstarija na Južnom Jadranu. Pod svojim 2.240 godina starim krošnjama mirila je zavađene vojske, bratstva i obitelji, a za tri vjere koje obitavaju na barskom području  katoličku, pravoslavnu i muslimansku  bila je i ostala sveto drvo.
Oduvijek su ljudi iz svih krajeva dolazili diviti joj se, znajući i da se spominje u svetim knjigama i kršćana i muslimana, ali i uživati u uljima nastalim iz njenih plodova. Slušali su i legende o prokletstvu koje će pogoditi svakoga tko je pokuša posjeći ili uništiti, znali za zabranu kidanja njenih listova i grančica, kao i priču o ogromnom novcu koji je ponuđen bivšim vlasnicima  obitelji Nikočević  da se izvadi i odnese u Italiju. Ponosni Crnogorci to su jednostavno odbili.
Na dan službene potvrde točnog broja godina Stare masline, koja je stigla iz Istanbula, vijest se brzo proširila barskim krajem. Došla je i u obližnju starobarsku čaršiju, naslonjenu na zidine Staroga grada, među njene stanovnike svih triju vjera koje tu žive.
Odavno postoji izreka ‘Diči se kao Bar maslinama’, pa nas je ova vijest stvarno obradovala. Bar je od svih primorskih mjesta bio najpoznatiji po maslinama, a sve zbog kvaliteta ulja koja smo proizvodili. Odnosili su u stara vremena maslinovo ulje i u Carigrad, a izvoženo je i u Mekku, o čemu postoji pisani trag. Izvozilo se ulje na evropsko tržište i išlo je na sve strane, počinje priču emsudin Dino Bećović.
Dok sjedi ispred svojeg restorana Kaldrma, smještenog na pola strme čaršije Staroga Bara, govori o starim i slavnim danima maslinarstva koji su oživljeni u posljednjih 10-ak godina. Naslijedivši maslinike, Barani su prepoznali vrijednost koju imaju, a ulje je počelo dobivati na cijeni. Ipak, potrebno je imati velike zasade s brojnim stablima za dobru zaradu.
Od maslina može da se živi, ali to ovisi o broju stabala. Imam ih ukupno 105, ali to nije dovoljno da se ostvari kakva-takva egzistencija. Minimum je 500 stabala i malo je onih koji imaju toliko. Još ako znate da posljednje dvije godine nisu rodile, eto problema, nastavlja Bećović.
Hodočašća maslini
Zajedno sa Azimom Alkovićem vodi Društvo maslinara Bar koji je, kao predsjednik udruženja, i podijelio radosnu vijest s Baranima.
Nisu masline nikome osnovni posao, ali su dobra dopuna kućnom budžetu i nastavak tradicije. Ima puno starih maslina i svaka porodica ima takvih stabala, pa niko ne želi da prekine tradiciju bavljenja maslinarstvom bez obzira na druge poslove koje rade, ukazuje Alković.
Podsjećajući kako je maslina sveto drvo za sve tri vjere na barskom području, priča o jednoj nevladinoj organizaciji koja već 10 godina priređuje hodočašće Staroj maslini. Na skup dolaze pripadnici svih vjera i njihove duhovne vođe te šalju poruke mira i prijateljstva.
Ovdje nema problema u međuljudskim odnosima. Bez problema sam na poslu koji radim dobio dozvolu da idem na hadž. Zaista, nemaju većih problema ni drugi muslimani koji žive ovdje ili rade u lokalnoj upravi i po ovdašnjim firmama“, dodaje Alković.
Govori i kako bi mu umjesto isticanja bilo kakvih problema, mnogo draže bilo da se govori o zadovoljstvu druženja i stvaranja prijateljstava u Baru i Crnoj Gori sa svima – bez obzira na vjeru. I u tom smislu, draži mu je kad se priča o životu u barskom kraju, a ne o suživotu.
Svaku dnevnu pauzu na poslu provodim zajedno sa kolegama koji su druge vjere i nacije. Naravno, ako moramo da radimo zajedno, na pauzu ne bi morali zajedno. Ipak, to nam svima odgovara bez obzira na različitosti, Najmanje dva puta nedjeljno družim se sa mojim prijateljem Veskom. I još, pet puta sam bio kum na vjenčanju, ali ne samo muslimanima što mi je posebno zadovoljstvo. Svi moji prijatelji znaju da sam ja i predsjednik Islamske zajednice u Baru, ali to nije prepreka za prijateljstvo i druženje, ukazuje Alković.
Njegov kolega i prijatelj Dino Bećović također hvali odnose sa susjedima drugih vjera, govoreći kako je Bar zapravo grad za primjer kad su multietničnost i multikonfesionalnost na prostoru bivše Jugoslavije u pitanju.
Tragovi civilizacija su duboki kod svih i to odmah implicira da međuljudski odnosi budu dobri, a pogotovo se to gleda kako je to bilo u kriznim situacijama. U njima je to bilo jako dobro, uvjerava Bećović.
‘Ne žulja kapa, nego glava’
Priča i čuvenu priču o zajedničkim druženjima uz kavu i čaj trojice vjerskih velikodostojnika na pazarni dan.
Time su, kao umni ljudi ispred svog vremena, slali jadnu poruku. Bio je to nagovještaj nekog boljeg vremena i budućnosti koja će donijeti još veću jednakost, pravednost i zajedništvo, jer nema plana da će sve da propadne prije no što će biti idealno“, dodaje Bećović.
Istu je priču ponovio i Bećovićev susjed Ljubomir Karanikić, koji za sebe kaže kako je katolik po vjeri, a Albanac po porijeklu. I on s puno ponosa priča o Staroj maslini, za koju kaže kako su se ljudi pod njom upoznavali, sklapali brakove i mirili, a postala je i centar iz kojeg se kreće i prema Starom Baru i prema Baru, ali i dalje u svijet.
Budući da mu je maslina simbol zajedničkog života, a od njezinog drveta vješto pravi i namještaj, pokazuje i eksponate, njih više od 3.000, koje čuva u svom restoranu Spilja. Posebno se ističu brojne kape i svete vjerske knjige postavljene na zajedničku policu.
Ne možete obrisati nešto što su život i istorija ovdje ostavili. Možete to samo poštovati. Svačije obilježje, svačiji sveti dan poštujem i zajedno ga želim podijeliti s njima. Sve to dijelim za porodicom, prijateljima i svim dobrim ljudima koji dođu kod mene. I ponudim im da stave neku od ovih kapa, jer su one simbol poštovanja svih glava koje uđu u moju kuću. Svak’ može pronaći kapu za svoju glavu, jer uvijek kažem  ne žulja kapa, nego žulja glava, kaže Karanikić.
Posebno ga raduje kad ga susjedi, kao katolika, pozdrave njegovim pozdravom Hvaljen Isus, na što on redovno odgovara s Esselamu Alejkum ili Pomaže Bog.
Prvo je komšija, pa svi ostali. Komšije Karađuzovići, potomci Osmanlija, donijeli su mi ključeve svoje radnje čim sam došao, poželjeli mi dobrodošlicu i rekli da mogu uzeti sve što mi treba od njih kad ih nema. To je znak dubokog poštovanja, povjerenja i saradnje kakvu i ja gajim prema njima, navodi Karanikić.
život na granici triju vjera
I njegova Spilja na dnu starobarske čaršije, i Velja vrata pravoslavca Zorana Alovića na vrhu drevne ulice podjednako su otvoreni za goste iz cijelog svijeta. Restoran mu se nalazi pored dvije džamije, a za svoj život kaže da se zasniva na granici triju vjera.
Kad sam bio dijete, nije se vodilo računa kako se ko zove, niti smo znali šta je ko, jer je ime bilo čisto da se nekome obratiš. Nije se pitalo ko je koje vjere i nacije. život je tada, a ostao je i do sada, u stvarnom smislu suživot. Kad se slavilo, sve je bilo zajedničko  za Uskrs su crvena jaja naše komšije muslimani jedva čekali, kao i mi sa njima baklave za Bajram. Uvijek smo se vrtjeli oko džamija u vrijeme ramazanskog posta, prisjeća se Alović.
I sad je tako, nastavlja, radujući se onim trenucima kad se svačije pjesme pjevaju. Kad pođem na muslimansku svadbu rado pjevam i igram, znam i albanske pjesme, a kad oni kod nas dođu svi zajedno pjevamo ove naše. Nema neko nekome da pravi inat, toga nema, navodi.
Priznaje kako je u moderna vremena malo teži život, jer svi žure za đavoljim novcem koji je svima napravio problem. Zato možda i nema druženja kao nekad, sa sjetom će reći, ali uvjerava u vjerski i nacionalni sklad za koji kaže da je odličan, čak fenomenalan
Ne volim kad puno hvale mene, Dinu [Bećovića] ili Ljubu [Karanikića] i da nam govore kako smo tri kamena temeljca. Više volim da hvale mjesto gdje živimo, nego nas. Mi smo samo ti koji činimo to mjesto sa raširenim rukama i pogodnim za življenje i dolazak, zaključuje Alović.
Izvor: Al Jazeera
Piše: Mladen Obrenović

Prošlost grada Bara

Prošlost grada Bara

Prošlost grada Bara

 

Bar je drevni grad. Malo je preciznih podataka o njegovim počecima. Da je života na ovima prostorima bilo još u praistorijsko, ilirsko, grčko, rimsko doba potvrđuju arheološki nalazi značajnog obima i kvaliteta: ostatci neolitskog materijala pronađenog prilikom kopanja bunara u naselju čeluga, neolitska sjekira iz  šušnja, Velja Mogila u šušnju, tumulusi u selu Ravanj, razne vaze crnofiguralnog stila itd. Stara maslina na Mirovici predstavlja spomenik prirode koji svjedoči da je prije više od 2000 godina bilo organizovanih naselja na ovim prostorima. Porijeklo njegovog imena različito se tumači. Grčki naziv mu je Antibareos, rimski Antibarum, slovensko ime Bar. živio je burnu i zanimljivu, slavnu i tragičnu istoriju, o čemu svjedoče česta smjenjivanja osvajača i vladara. Početkom VII vijeka naseljavaju ga Sloveni. U IX vijeku bio je u rukama zetskih vladara koji su osnovali prvu slovensku državu. Prestonica kneza Vladimira bila je u Krajini (Ostros). U IX i X vijeku pripadao je vizantinskoj temi Dirahion – Prevalis. Godine 1042. oslobađa ga zetski vladar Vojislav, porazivši u čuvenoj Barskoj bitci na padinama Rumije, golemu vizantijsku vojsku. Sin kneza Vojislava, Mihailo je 1077. godine ovdje krunisan za kralja, dobivši kraljevske oznake od pape. Njegov sin i nasljednik Bodin gospodari Barom (oko 1082. – 1101. godine). Upornim Bodinovim zalaganjem Barska biskupija 1089. godine dobija potvrdu nadbiskupije i tada Bar postaje crkveni centar Bodinove države.
Sredinom XI vijeka pripao je Duklji a poslije opet Vizantiji do 1183. godine kada je sa ostalom Zetom ušao u sastav države Nemanjića. Pod vlašću dinastije Nemanjića bio je do 1360. godine. Za to vrijeme doživljava svoj najveći procvat. Imao je gradsku autonomiju, Statut, grb, kovao je i svoj novac. Stevan Nemanja Prvovjenčani u biografiji svoga oca pominje “Slavni grad Bar” i to je prvi zapisani slovenski naziv grada.
šezdesetih godina XIV vijeka, Bar prihvata vrhovnu vlast Balšića, čija je porodica stvarala samostalnu teritoriju u oblasti Skadra. Jelena, Đurađeva udovica i Balša III Bar smatraju svojom prijestonicom.
Početkom XV vijeka, počinju vremena ratova i oblasnih gospodara. Bar prelazi iz ruku u ruke: od 1404. godine Mlečana, od 1412. godine ponovo Balšića, od 1421. godine despota Stefana Lazarevića, a od 1427. godine despota Đurđa Brankovića – kada Bar ponovo biva prijestolnica Zete.
Već 1443. godine, Mlečani konačno osvajaju grad sa priobalnim krajevima, oduzevši ga od Stefana Vukčića Kosače, da bi ga Turci osvojili 1571. godine pod čijom vlašću ostaje 307 godina, sve do 1878. godine, kada grad oslobađaju Crnogorci. Prilikom oslobađanja, Bar je prilično porušen. Tada se dio stanovništva preselio uz samu obalu – Pristan, gdje je i nastao Novi grad početkom XX vijeka.
Ministarski savjet Knjaževine Crne Gore 1908. godine donio je odluku da se nova varoš čija je izgradnja upravo počinjala, nazove Bar.U Baru je u XII vijeku nastao čuveni Ljetopis popa Dukljanina ili Barski rodoslov, literarno-istorijski spis, najstariji dokument te vrste u kulturi Južnih Slovena. U njemu je izloženo narodno kazivanje i istorijske legende od dolaska Slovena do sredine XII vijeka, zadržavajući se najviše na prošlosti Zete.